Автор: Зелена Зона

22 май – международен ден на биоразнообразието

22 май – международен ден на биоразнообразието

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биоразнообразието. В света около 25 % от всички животински и растителни видове са застрашени от изчезване. Подписана от 150 правителствени лидери по време на срещата 

Защитени територии в България

Защитени територии в България

Биоразнообразието в България

Биоразнообразието в България

Научете повече за уникалното живо богатство на нашата родина.

5-ти юни е Международен ден  на биоразнообразието

5-ти юни е Международен ден на биоразнообразието

Най-важното събитие в областта на Екологията през настоящия месец отбелязваме с работата на част от участниците в клуба.

22 май-световен ден на биологичното разнообразие

22 май-световен ден на биологичното разнообразие

ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да изведат биологичното разнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г. Със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. те поемат ангажимент за създаване на мрежа от добре управлявани защитени зони, обхващащи най-малко 30% от сухоземната територия и морските басейни на ЕС. Стратегията е ключов елемент от Европейския зелен пакт.

Съгласно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие основните действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., включват:

  • създаване на защитени зони, обхващащи най-малко 30% от сухоземната територия и морските басейни на ЕС, разширяване на съществуващите зони по „Натура 2000“
  • възстановяване на увредените екосистеми в целия ЕС до 2030 г. чрез поредица от конкретни ангажименти и мерки, включително намаляване на употребата и риска от пестициди с 50% до 2030 г. и засаждане на 3 милиарда дървета в ЕС
  • отпускане на 20 милиарда евро годишно за опазване и насърчаване на биологичното разнообразие чрез фондовете на ЕС и национално и частно финансиране
  • създаване на амбициозна глобална рамка за биологичното разнообразие. ЕС се стреми да бъде водещ пример в това отношение на световно равнище.

Какво може да направи всеки един от нас самостоятелно, у дома и в училище като мерки за борба с климатичните промени?

Последователна употреба на рециклирана хартия за защита на горите
Хартията е най-известният материал, който се използва повторно.
 начини за намаляване разхода на хартия:
• Използвайте чистите (неизползвани) листа от документи, не ги изхвърляйте; (Съставяйте чернови или списъци за пазаруване на гърба на използван лист хартия вместо на нов.)
• Използвайте хартиени торбички;
• Заменяне на  кухненската хартия –Множество дървета биват изсичани за производството на кухненската хартия, която не може да бъде рециклирана поради спецификата на използваните вещества. Вместо това можем да използваш хавлиени кърпи или такива от стар попивен плат. Те също се справят лесно с течностите, но след това се изпират и използват отново.

Стъклото може лесно да бъде използвано многократно:

•Направа на моливник или касичка

•Бурканите са удобни за пренасяне на супи и други течности;

•Събиране на подправки в бурканче;

•Може да се слагат винтове и пирони в бурканчета.
•Вази

http://uni-ecoaula.eu/index.php/bg/2-uncategorised/570-4-most-popular-reused-materials-2

Пластмасата също може да се използва многократно:

•Може да  използвате пластмасови съдове за пренасяне или съхраняване на храната;
•Направата на саксия или друго пособие
• Продукт за дълбоко поливни растения

Компостирайте вашите органични отпадъци — като плодове и зеленчуци, обелки от яйца или утайка от кафе — са по-полезни като компост, отколкото на сметището. В купчината компост, изложена на въздействието на въздуха, отпадъците се разлагат и се превръщат в естествен тор. На сметището, където няма въздух, те ферментират и отделят метан — газ със силен парников ефект.Какво означава компостирането- Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост.

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/reuse_bg

Материалът е подготвен от Дениз – 10 б клас

Европейски ден на парковете

Европейски ден на парковете

На 24 май отбелязахме и Европейския ден на парковете Европейският ден на парковете e лансиран през 1999 г. от международната организация на националните и природни паркове EUROPARC с цел ежегодно да се честват защитените зони в Европа. Той се свърза със създаването на първите Национални 

10-ти май – Световен ден на мигриращите птици

10-ти май – Световен ден на мигриращите птици

Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от  2006 г. се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност 

Екокалендар за месец май

Екокалендар за месец май

понеделниквторниксрядачетвъртъкпетъксъботанеделя
     12
3456789
10
Световен ден на мигриращите птици
1112131415
Световен ден на климата
16
171819202122
Международен ден на биологичното разнообразие
23
24         
Европейски ден на парковете
25262728
Ден на парковете в България
2930
31      
Стани преброител на врабчетата

Стани преброител на врабчетата

24 април е денят, в който може да се включиш в инициативата „НИЕ БРОИМ ВРАБЧЕТАТА“ на Българското дружество за защита на птиците. Лесно и много интересно 🙂 Всичко за кампанията може да намериш тук: https://www.vrabcheta.bg/ Стани преброител, помогни на тези чудесни птици!