Автор: Зелена Зона

Мастноразтворими витамини

Мастноразтворими витамини

Мастноразтворими витамини – представляват хранителни вещества, нужни на човешкия организъм в малки количества, за да бъде здрав и да функционира правилно. В човешкото тяло се съхраняват в мастната тъкан и в черния дроб. Намират се в много растителни и животински храни. В големи количества се съдържат във 

Витамини

Витамини

ВОДОРАЗТВОРИМИ ВИТАМИНИ Въпреки че играят важна роля за човешкото здраве и функции, не всички витамини са създадени еднакви. Те се намират в храната, която консумираме, и помагат на тялото да функционира правилно. Един пълноценен режим трябва да гарантира, че организмът има целия нужен набор, за 

22 май – международен ден на биоразнообразието

22 май – международен ден на биоразнообразието

Описание: https://ecopartners.bg/wp-content/uploads/2020/11/biodiversity-800x510-1.png

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биоразнообразието. В света около 25 % от всички животински и растителни видове са застрашени от изчезване.

Подписана от 150 правителствени лидери по време на срещата на високо равнище в рио през 1992 г., Конвенцията за биологичното разнообразие цели да повишава ангажираността на държавите за устойчиво развитие. Конвенцията оценява биоразнообразието като много повече от съвкупността от растения, животни и микроорганизми и техните екосистеми, а отнася проблема и до човешката връзка с биоразнообразието – то е фактор за сигурността на храните, лекарствата, чисти въздух и вода, подслон и здравословна околна среда.

Когато биоразнообразието има проблем, човечеството има проблем

Биологичното разнообразие често се разбира от гледна точка на голямото разнообразие от растения, животни и микроорганизми, но също така включва генетични различия в рамките на всеки вид — например между сортове култури и породи добитък — и разнообразието от екосистеми (езера, гори, пустини, селскостопански ландшафти), които са домакин на множество видове взаимодействия между своите членове (хора, растения, животни).

Ресурсите на биологичното разнообразие са стълбовете, върху които изграждаме цивилизации . Рибата осигурява 20% от животинските протеини на около 3 милиарда души. Над 80% от човешката диета се осигурява от растения. Около 80% от хората, живеещи в селските райони в развиващите се страни, разчитат на традиционните лекарства на растителна основа за основни здравни грижи.

Но загубата на биоразнообразие заплашва всички, включително нашето здраве. Доказано е, че загубата на биоразнообразие може да разшири зоонозите – болести, предавани от животни на хора, докато, от друга страна, ако запазим биоразнообразието непокътнато, то предлага отлични инструменти за борба срещу пандемии като тези, причинени от коронавируси.

Въпреки че има нарастващо признание, че биологичното разнообразие е глобален актив с огромна стойност за бъдещите поколения, броят на видовете значително намалява от определени човешки дейности. Предвид важността на общественото образование и осведомеността по този въпрос, ООН реши да празнува Международния ден на биологичното разнообразие ежегодно.

Описание: Five Reasons We Love Sea Turtles - NaVetor veterinary software

Повече информация: https://www.cbd.int/biodiversity-day и https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day

Биоразнообразието в България

Биоразнообразието в България

Научете повече за уникалното живо богатство на нашата родина.

5-ти юни е Международен ден  на биоразнообразието

5-ти юни е Международен ден на биоразнообразието

Най-важното събитие в областта на Екологията през настоящия месец отбелязваме с работата на част от участниците в клуба.

22 май-световен ден на биологичното разнообразие

22 май-световен ден на биологичното разнообразие

ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да изведат биологичното разнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г. Със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. те поемат ангажимент за създаване на мрежа от добре управлявани защитени зони, обхващащи най-малко 30% от сухоземната територия и морските басейни на 

Европейски ден на парковете

Европейски ден на парковете

На 24 май отбелязахме и Европейския ден на парковете

Европейският ден на парковете e лансиран през 1999 г. от международната организация на националните и природни паркове EUROPARC с цел ежегодно да се честват защитените зони в Европа. Той се свърза със създаването на първите Национални паркове в Европа – група от 9 такива парка, създадени в Швеция през 1909 г.

Парковете и защитените зони имат важна мисия в свързването на хората с природата. Парковете не просто опазват ценните природни ресурси – животинските и растителните видове и местообитанията – те ни доставят неизмерими позитиви за здравето. Общуването с природата е изключително важно за здравето ни, и във все по-урбанизирана Европа трябва да се създават повече възможности за гражданите да се свързват с природата и да я опознават. Положителния контакт с нея доказано допринася за благосъстоянието, предотвратява обществено-здравни проблеми и създава по-активен начин на живот.  

А на 28 май се отбелязва денят на парковете в България. По този повод споделяме няколко прекрасни снимки от трите национални парка в нашата родина. В приложените линкове може да откриете много допълнителна информация за биологичното разнообразие, законовите разпоредби или просто да се насладите на виртуална разходка из природните богатства на България.

Национални паркове в България:

Национален парк „Рила“

https://rilanationalpark.bg/

Национален парк „Пирин“

https://www.pirin.bg/

Национален парк „Централен Балкан“

https://visitcentralbalkan.net/

Още информация по темата „Паркове в България“ откриваме тук:

Материалът е подготвен от Никол-10 а клас

10-ти май – Световен ден на мигриращите птици

10-ти май – Световен ден на мигриращите птици

Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от  2006 г. се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност