22 май-световен ден на биологичното разнообразие

22 май-световен ден на биологичното разнообразие

ЕС и неговите държави членки са поели ангажимент да изведат биологичното разнообразие на пътя към възстановяване до 2030 г. Със стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. те поемат ангажимент за създаване на мрежа от добре управлявани защитени зони, обхващащи най-малко 30% от сухоземната територия и морските басейни на ЕС. Стратегията е ключов елемент от Европейския зелен пакт.

Съгласно стратегията на ЕС за биологичното разнообразие основните действия, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г., включват:

  • създаване на защитени зони, обхващащи най-малко 30% от сухоземната територия и морските басейни на ЕС, разширяване на съществуващите зони по „Натура 2000“
  • възстановяване на увредените екосистеми в целия ЕС до 2030 г. чрез поредица от конкретни ангажименти и мерки, включително намаляване на употребата и риска от пестициди с 50% до 2030 г. и засаждане на 3 милиарда дървета в ЕС
  • отпускане на 20 милиарда евро годишно за опазване и насърчаване на биологичното разнообразие чрез фондовете на ЕС и национално и частно финансиране
  • създаване на амбициозна глобална рамка за биологичното разнообразие. ЕС се стреми да бъде водещ пример в това отношение на световно равнище.

Какво може да направи всеки един от нас самостоятелно, у дома и в училище като мерки за борба с климатичните промени?

Последователна употреба на рециклирана хартия за защита на горите
Хартията е най-известният материал, който се използва повторно.
 начини за намаляване разхода на хартия:
• Използвайте чистите (неизползвани) листа от документи, не ги изхвърляйте; (Съставяйте чернови или списъци за пазаруване на гърба на използван лист хартия вместо на нов.)
• Използвайте хартиени торбички;
• Заменяне на  кухненската хартия –Множество дървета биват изсичани за производството на кухненската хартия, която не може да бъде рециклирана поради спецификата на използваните вещества. Вместо това можем да използваш хавлиени кърпи или такива от стар попивен плат. Те също се справят лесно с течностите, но след това се изпират и използват отново.

Стъклото може лесно да бъде използвано многократно:

•Направа на моливник или касичка

•Бурканите са удобни за пренасяне на супи и други течности;

•Събиране на подправки в бурканче;

•Може да се слагат винтове и пирони в бурканчета.
•Вази

http://uni-ecoaula.eu/index.php/bg/2-uncategorised/570-4-most-popular-reused-materials-2

Пластмасата също може да се използва многократно:

•Може да  използвате пластмасови съдове за пренасяне или съхраняване на храната;
•Направата на саксия или друго пособие
• Продукт за дълбоко поливни растения

Компостирайте вашите органични отпадъци — като плодове и зеленчуци, обелки от яйца или утайка от кафе — са по-полезни като компост, отколкото на сметището. В купчината компост, изложена на въздействието на въздуха, отпадъците се разлагат и се превръщат в естествен тор. На сметището, където няма въздух, те ферментират и отделят метан — газ със силен парников ефект.Какво означава компостирането- Компостирането е естествен екзотермичен процес, представляващ контролирано разграждане на органични материали чрез аеробен или анаеробен биологичен процес, в резултат на който се получава хумусоподобен материал, наречен компост.

https://ec.europa.eu/clima/citizens/tips/reuse_bg

Материалът е подготвен от Дениз – 10 б класВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *