22 май – международен ден на биоразнообразието

Описание: https://ecopartners.bg/wp-content/uploads/2020/11/biodiversity-800x510-1.png

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биоразнообразието. В света около 25 % от всички животински и растителни видове са застрашени от изчезване.

Подписана от 150 правителствени лидери по време на срещата на високо равнище в рио през 1992 г., Конвенцията за биологичното разнообразие цели да повишава ангажираността на държавите за устойчиво развитие. Конвенцията оценява биоразнообразието като много повече от съвкупността от растения, животни и микроорганизми и техните екосистеми, а отнася проблема и до човешката връзка с биоразнообразието – то е фактор за сигурността на храните, лекарствата, чисти въздух и вода, подслон и здравословна околна среда.

Когато биоразнообразието има проблем, човечеството има проблем

Биологичното разнообразие често се разбира от гледна точка на голямото разнообразие от растения, животни и микроорганизми, но също така включва генетични различия в рамките на всеки вид — например между сортове култури и породи добитък — и разнообразието от екосистеми (езера, гори, пустини, селскостопански ландшафти), които са домакин на множество видове взаимодействия между своите членове (хора, растения, животни).

Ресурсите на биологичното разнообразие са стълбовете, върху които изграждаме цивилизации . Рибата осигурява 20% от животинските протеини на около 3 милиарда души. Над 80% от човешката диета се осигурява от растения. Около 80% от хората, живеещи в селските райони в развиващите се страни, разчитат на традиционните лекарства на растителна основа за основни здравни грижи.

Но загубата на биоразнообразие заплашва всички, включително нашето здраве. Доказано е, че загубата на биоразнообразие може да разшири зоонозите – болести, предавани от животни на хора, докато, от друга страна, ако запазим биоразнообразието непокътнато, то предлага отлични инструменти за борба срещу пандемии като тези, причинени от коронавируси.

Въпреки че има нарастващо признание, че биологичното разнообразие е глобален актив с огромна стойност за бъдещите поколения, броят на видовете значително намалява от определени човешки дейности. Предвид важността на общественото образование и осведомеността по този въпрос, ООН реши да празнува Международния ден на биологичното разнообразие ежегодно.

Описание: Five Reasons We Love Sea Turtles - NaVetor veterinary software

Повече информация: https://www.cbd.int/biodiversity-day и https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-dayВашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *