15 май: Световен ден на климата

15 май: Световен ден на климата

На 15 май се отбелязва Световният ден за борба с климатичните промени. Денят на климата е обявен от страните членки на Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, подписана на 5 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. В България документът е ратифициран през март 1995 г.

Изменението на климата е една от най-големите заплахи за живота на нашата планета. Използването на въглища, петрол, газ, интензивното селско стопанство, изсичането на гори и много други човешки дейности увеличават количеството на парниковите газове във въздуха. Това повишава температурата на Земята, което води до стопяване на полярните ледове, покачване равнището на океаните, наводняване на многолюдни ниски земи, както и до изчезването на биологични видове, регулиращи качеството на околната среда.

За да не се случи всичко това са необходими мерки на правителствата най-вече свързани с преструктуриране на енергетиката и увеличаване използването на възобновими източници на енергия като вода, вятър, слънце, намиране на нови енергийни източници.

Малки стъпки от всеки за подобряване на климата:

  • изключването на зарядното от контакта,
  • използване на градски транспорт,
  • прането да се пере на по-ниска температура,
  • смяна на крушките с енергоспестяващи,
  • да се зарежда биодизел,
  • икономисване на парно и ток,
  • ако продуктите във фризера не го изпълват да се напълни с пликчета с вода,
  • засаждане на дървета.

Само със смяната на една обикновена крушка с енергоспестяваща ще се намали със 70 кг. количеството на въглеродния диоксид в атмосферата, а всяко дърво абсорбира 1 тон въглероден диоксид.

Автори: Владо Тасков и Ивайло Илиев XIа клас