01-07 АПРИЛ – СЕДМИЦА НА ГОРАТА

01-07 АПРИЛ – СЕДМИЦА НА ГОРАТА

Провежда се от 12 април 1925 г., когато е обявена от министерствата на народното просвещение и на земеделието и държавните имоти.

Тази година провеждането на Седмица на гората 2023 е под мотото „Довери се на лесовъда!“ свързано с участието на общини горовладелци за надграждане на това уникално национално културно-историческо наследство и в изпълнение решение на ЕК за засаждане на поне 3 млрд. допълнителни дървета в ЕС до 2030 год. като част от Европейската Зелена сделка, Новата европейска Стратегия за горите и Стратегия на ЕС за биоразнообразието.


Горите покриват почти една трета от земната повърхност на Земята и осигуряват на хората стоки като дървесина, гориво, храни и фураж, помагат в борбата с изменението на климата, защитават биоразнообразието, почвите, реките и резервоарите и служат като зони, където хората могат да се доближат до природата.

Честит празник на всички, които обичат Българската гора!