Учим се как да оказваме първа помощ

Учим се как да оказваме първа помощ

През месец март учениците от клуб „Първа помощ в училище“ заедно с обучители от Младежки червен кръст проведоха открита практика пред ученици от 3-ти и 4-ти клас. По инициативата „Ученици обучават ученици“ бяха представени техники за действие в ситуации при изгаряния, кръвотечения и ужилване от насекоми. Малките ученици участваха активно в ситуациите и с интерес отговаряха на поставените казуси.

Това бе поредното обучение, в което участвахме и показахме знания и умения в спасяването на човешки живот.