СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕСТАРТИРАНЕ НА СЪРЦЕТО

СВЕТОВЕН ДЕН НА РЕСТАРТИРАНЕ НА СЪРЦЕТО

По случай световният ден на рестартиране на сърцето- 16 октомври, ученици от клуба „Първа помощ в училище“ от 56.СУ „Проф. К. Иречек“ се включиха в инициативи, организирани от фондация „Първите три минути“. Под ръководството на доброволни екипи от УАСО на практика научихме как да оказваме първа долекарска помощ в случай на сърдечен арест и как да работим с АВД.