СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКЕАНИТЕ 2023

СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКЕАНИТЕ 2023

Честит Световен ден на океаните!

Подобно на сърцето, което изпомпва кръв към всяка част от тялото ни, океанът свързва хората по цялата Земя, независимо къде живеем.

Определен е по време на срещата на високо равнище по проблемите на Земята през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. От 2009 г. се отбелязва официално и насочва вниманието на хората към състоянието и проблемите на Световния океан.

Океаните са в беда и ние носим вина за това.

Повишаващите се температури на морето, поради изменението на климата, неустойчивият свръх риболов и замърсяването заплашват бъдещето на живота в океана.

Бъди информиран за проблемите на океаните и не оставяй безразличен към тях. Всички заедно можем да помогнем за намаляване на емисиите парникови газове, да намалим и спрем замърсяването и да се научим да избираме и консумираме устойчиво морска храна.

💙 За да може океанът, сърце на нашата планета, да остане здраво.