Световен ден на водата 22 март 2023г.

Световен ден на водата 22 март 2023г.

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март.

Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси.

Всяка година честването на Международния ден на водата е свързано с определен аспект на прясната вода.

На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата. Целта е да се повиши общественото съзнание и култура, за да се ускори изпълнението на една от целите на развитието за този век – намаляване наполовина на броя на хората без достъп до чиста вода и канализация до 2015 г.

Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

Качество на водата: Здрави хора, здрави еко системи

• Мийте си зъбите и се бръснете при затворен кран на чешмата
• Вземете душ вместо вана и се сапунисвайте при затворен кран.
• Поправете течащите кранове.
• Използвайте съдомиялни и перални машини с висока енергийна ефективност.
• Напълнете изцяло съдомиялната и пералната машина.
• Ако миете на ръка, сапунисайте съдовете при затворен кран.
• Използвайте кофа с вода, за да измиете колата си, а не маркуча.
• Използвайте водата от измиването на зеленчуците за поливане на растенията.
• Не пускайте водата в тоалетната без нужда.
• Използвайте тоалетни с възможност за частично изпразване.
По този начин не само ще спестите вода, енергия и пари, но и ще допринесете за благосъстоянието на човечеството и устойчивото развитие. Водата е обществено благо и ползата от нея трябва да се разпределя справедливо между всички жители.