ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

… оперативна помощ на пострадалия

при травма или внезапно заболяване, която

се оказва до момента, в който може да се

получи по-квалифицирана лекарска помощ.

Учениците от клуб „Първа помощ в училище“ се обучават в основните правила на оказване на първа помощ.