ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ

ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ

Представете си, че пътувате в претъпкан автобус и до вас възрастна жена получава припадък.

Каква може да бъде вероятната причина за този припадък?

Ситуации, при които може да се стигне до загуба на съзнание:

-тежък кръвоизлив в резултат на нараняване; силно притеснение от предстоящото контролно по математика, при което децата бързат за училище, без да са се нахранили; не са загрели достатъчно в часа по физкултура, което е довело до силно изтощение в резултат на натоварването и др.

Защо се стига до загуба на съзнание?

Недостатъчното количество кислород /кислородна недостатъчност/ и глюкоза в кръвта, води до влошаване на оросяването на тъканите. Потискат се дишането и механизмите, които регулират основните жизнени процеси.

Загуба на съзнаниепричинипризнаци
припадък – краткотрайна загуба на съзнание, дължаща се на обезкръвяване на мозъка;силна болка, страх, възбуда, кръвозагуба, изтощение, продължително стоене прав и др.;повърхностно дишане, бледост, отмаляване, учестен пулс;
колапс – по-продължителна загуба на съзнание;получава се на фона на предварително увреден организъм (заболяване на сърцето, инфекциозно заболяване, силни болки, голям кръвоизлив и др.);ускорено повърхностно дишане, ускорен пулс, студена пот, помрачено съзнание, отпуснатост, студени крайници, температура – под нормалната и др.;
шок – тежко състояние на продължителна загуба на съзнание;усложнения от кръвоизливи, тежки наранявания, непоносими болки, удар от електрически ток, обширни изгаряния и др.;в началото пострадалите са неспокойни, възбудени, със запазено съзнание, по-късно потиснати, неподвижни, съзнанието им се замъглява и изчезва;