Блог

Световен ден на водата 22 март 2023г.

Световен ден на водата 22 март 2023г.

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март. Денят на прясната вода е предложен на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена през 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта му е да привлече внимание върху важността на питейната вода и 

Часът на Земята

Часът на Земята

Часът на Земята е най-голямата природозащитна инициатива в света.По традиция през последната събота на март милиони хора от цял свят ще изгасят осветлението в домовете си между 20:30 и 21:30 ч. Така всички заедно отправяме призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки какво влияние могат да имат 

Екокалендар 2023

Екокалендар 2023

https://sites.google.com/view/ecocalendar56/home

Коледното чудо на Бамби

Коледното чудо на Бамби

За малката Бамби Коледа дойде по-рано тази година. През изминалата седмица животинчето бе намерено в безпомощно състояние в междублоковото пространство близо до нашето училище от Ивон и Николета, ученички от 8б клас. Веднага се отправят към ветеринарен лекар, където получават помощ и съвет, че трябва 

Добрата храна е добър живот

Добрата храна е добър живот

Какво ти се хапва днес? Затрудняваш ли се да определиш или имаш готов вариант? Ще стимулираме вкусовите ти рецептори, въображението и познанията ти за храните. Избирай умно храната си 🙂

Post ID: 530

24 ФЕВРУАРИ – ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“

•Национален парк „Рила“ е най-големият от трите национални парка на територията на България. Тези територии са обявени за национален парк на 24 февруари 1992 г. Паркът обхваща територия с площ над 81 000 ha в централните и най-високи части на планина Рила. Създаден е с цел да се запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата.

От територията на парка извира една от най-дългите и пълноводни реки на Балканския полуостров – Марица. Паркът се простира между 800 и 2925 m надморска височина и на неговата територия са разположени 120 естествени езера, повечето с ледников произход.

•Националният парк Рила се простира между 41°53´ и 42°19´ северна географска ширина и между 23°07´ и 23°55´ източна географска дължина. На територията на парка се намира най-високият връх на Балканския полуостров – Мусала (2925 m).

•На територията на парка се намират четири резервата – Парангалица, Централен Рилски резерват, Ибър и Скакавица. Национален парк Рила е една от най-големите защитени територии в Европа. Двата резервата „Парангалица“ и „Маричини езера“ са част от световната мрежа на биосферни резервати по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“.

Мастноразтворими витамини

Мастноразтворими витамини

Мастноразтворими витамини – представляват хранителни вещества, нужни на човешкия организъм в малки количества, за да бъде здрав и да функционира правилно. В човешкото тяло се съхраняват в мастната тъкан и в черния дроб. Намират се в много растителни и животински храни. В големи количества се съдържат във 

Витамини

Витамини

ВОДОРАЗТВОРИМИ ВИТАМИНИ Въпреки че играят важна роля за човешкото здраве и функции, не всички витамини са създадени еднакви. Те се намират в храната, която консумираме, и помагат на тялото да функционира правилно. Един пълноценен режим трябва да гарантира, че организмът има целия нужен набор, за 

22 май – международен ден на биоразнообразието

22 май – международен ден на биоразнообразието

Описание: https://ecopartners.bg/wp-content/uploads/2020/11/biodiversity-800x510-1.png

ООН обявява 22 май за Международен ден на биологичното разнообразие, за да повиши осведомеността и разбирането за проблемите, свързани с биоразнообразието. В света около 25 % от всички животински и растителни видове са застрашени от изчезване.

Подписана от 150 правителствени лидери по време на срещата на високо равнище в рио през 1992 г., Конвенцията за биологичното разнообразие цели да повишава ангажираността на държавите за устойчиво развитие. Конвенцията оценява биоразнообразието като много повече от съвкупността от растения, животни и микроорганизми и техните екосистеми, а отнася проблема и до човешката връзка с биоразнообразието – то е фактор за сигурността на храните, лекарствата, чисти въздух и вода, подслон и здравословна околна среда.

Когато биоразнообразието има проблем, човечеството има проблем

Биологичното разнообразие често се разбира от гледна точка на голямото разнообразие от растения, животни и микроорганизми, но също така включва генетични различия в рамките на всеки вид — например между сортове култури и породи добитък — и разнообразието от екосистеми (езера, гори, пустини, селскостопански ландшафти), които са домакин на множество видове взаимодействия между своите членове (хора, растения, животни).

Ресурсите на биологичното разнообразие са стълбовете, върху които изграждаме цивилизации . Рибата осигурява 20% от животинските протеини на около 3 милиарда души. Над 80% от човешката диета се осигурява от растения. Около 80% от хората, живеещи в селските райони в развиващите се страни, разчитат на традиционните лекарства на растителна основа за основни здравни грижи.

Но загубата на биоразнообразие заплашва всички, включително нашето здраве. Доказано е, че загубата на биоразнообразие може да разшири зоонозите – болести, предавани от животни на хора, докато, от друга страна, ако запазим биоразнообразието непокътнато, то предлага отлични инструменти за борба срещу пандемии като тези, причинени от коронавируси.

Въпреки че има нарастващо признание, че биологичното разнообразие е глобален актив с огромна стойност за бъдещите поколения, броят на видовете значително намалява от определени човешки дейности. Предвид важността на общественото образование и осведомеността по този въпрос, ООН реши да празнува Международния ден на биологичното разнообразие ежегодно.

Описание: Five Reasons We Love Sea Turtles - NaVetor veterinary software

Повече информация: https://www.cbd.int/biodiversity-day и https://www.un.org/en/observances/biological-diversity-day